Preloader

Result Published: 4th Semester BBA (Regular/Partial)

मध्यपश्चिमान्चल विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत २०७४ साल भाद्र महिनामा संचालित BBA चौथो सेमेस्टर अन्तर्गतको नियमित र आंशिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको छ।