Preloader

Result Published: 8th Semester BSc (Partial)

मध्यपश्चिमान्चल विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत २०७४ साल पौष महिनामा संचालित BSc आठौँ सेमेस्टर अन्तर्गतको  आंशिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको छ।