Transforming Rural Nepal through Community Based Model of Higher Education.

logo
 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • 08:00 - 16:30

 • Monday to Saturday

 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • 08:00 - 16:30

 • Monday to Saturday

नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय मानविकी र सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ का लागि निम्नलिखत विषयहरुमा स्नातक तह (BA) अध्ययन गर्न चाहने इच्छुक बिद्यार्थीहरुलाई प्रवेश परीक्षा फाराम खोलिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । अध्ययन अध्यापन हुने विषयहरु:

 • अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीति
 •  द्वन्द्व र शान्ति अध्ययन
 •  विकास अर्थशास्त्र
 • अंग्रेजी
 • मानवशास्त्र
 • पत्रकारिता र आमसञ्चार
 •  गणित
 •  नेपाली
 •  ग्रामीण विकास
 •  समाजशास्त्र
 •  सामाजिक कार्य
प्रवेश परीक्षा फाराम यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस