Transforming Rural Nepal through Community Based Model of Higher Education.

logo
 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • 08:00 - 16:30

 • Monday to Saturday

 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • 08:00 - 16:30

 • Monday to Saturday

बि.ई. प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ संकाय भर्ना समिती २०७४ को शैक्षिक सत्र २०७४/२०७५ को स्नातक बि.ई. तहको विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना । थप जानकारीका लागि www.mwu.edu.np लग अन गर्नुहोला अथवा info@mwu.edu.np मा इमेल गर्न सक्नु हुनेछ ।

प्रवेश परीक्षाको फारम Entrance Form

जानकारी पुस्तिका (Information Book for Entrance Applying Students)