Transforming Rural Nepal through Community Based Model of Higher Education.

logo
 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • 08:00 - 16:30

 • Monday to Saturday

 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • 08:00 - 16:30

 • Monday to Saturday

इन्जिनियरिङ प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ संकायको शैक्षिक सत्र २०७४/२०७५ को स्नातक बि.ई. तहको विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना । थप जानकारीका लागि www.mwu.edu.np लगअन गर्नुहोला अथवा info@mwu.edu.np मा इमेल गर्न सक्नु हुनेछ ।

प्रथम भर्ना सुची प्रकाशन : २०७४ भाद्र २५ गते 

भर्ना मिति :२०७४ भाद्र २६- २०७४ आश्विन १ गते सम्म

दोश्रो भर्ना सुची प्रकाशन: २०७४ असोज २

भर्ना मिति : २०७४ असोज ४ गते देखि असोज १० गते सम्म

भर्ना समय : विहान १० बजे देखि ४ बजे सम्म

 
स्नातक बि.ई. तहको विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रथम सुची
स्नातक बि.ई. तहको विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षाको नतिजाको सम्पूर्ण विवरण प्राप्ताङ्क सहित