Transforming Rural Nepal through Community Based Model of Higher Education.

logo
 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • 08:00 - 16:30

 • Monday to Saturday

 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • 08:00 - 16:30

 • Monday to Saturday

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयपत्रको सूचना

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा केन्द्रीय कार्यालय, सुर्खेतबाट तपसिल अनुसारका मितिहरुमा सुचना प्रकासित मितिमा  गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सुचना अनुसार म्याद भित्र प्राप्त भएका बोलपत्र मध्ये तपसिल बमोजिमका बोलपत्रदाताहरु स्वीकृत गर्न सकिने हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २ को उपदफा २ अनुसार आसयपत्र जारी गरिएको छ । सोहि ऐनको दफा २७ को उप दफा ३ अनुसार कार्यालयमा सम्पर्क गर्न जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।