Transforming Rural Nepal through Community Based Model of Higher Education.

logo
 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • 08:00 - 16:30

 • Monday to Saturday

 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • 08:00 - 16:30

 • Monday to Saturday

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

यस मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय इन्जिनियरिंग संकायद्वारा मिति २०७३ मङ्सिर ७ गते लिईएको विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षाफलमा सफल उम्मेदवारहरुको क्रमांक निम्नानुसार छ । साथै सफल उम्मेदवारहरुको अन्तर्वार्ता मिति २०७३ मङ्सिर १० गते इन्जिनियरिंग संकाय डीनको कार्यालयमा हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

 

इन्जिनियरिंग संकायको विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षाफल