Transforming Rural Nepal through Community Based Model of Higher Education.

logo
 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • 08:00 - 16:30

 • Monday to Saturday

 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • 08:00 - 16:30

 • Monday to Saturday

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत MBS तेस्रो सेमेस्टरको नियमित परिक्षाको परिक्षाफल प्रकाशन गरिएको छ ।