Transforming Rural Nepal through Community Based Model of Higher Education.

logo
 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • 08:00 - 16:30

 • Monday to Saturday

 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • 08:00 - 16:30

 • Monday to Saturday

संसोधन सम्बन्धी सूचना

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा केन्द्रीय कार्यालय, सुर्खेतबाट मिति २०७३ मङ्सिर २४ गते प्रकाशित आशयपत्रमा संसोधन गरिएकोले  जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।