Transforming Rural Nepal through Community Based Model of Higher Education.

logo
 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • 08:00 - 16:30

 • Monday to Saturday

 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • 08:00 - 16:30

 • Monday to Saturday

परीक्षाफल प्रकाशित

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय मानविकी र सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत मिति २०७३/०८/१५ देखि २०७३/०८/२७ सम्म सञ्चालित स्नातक तह आठौं सेमेष्टरको सत्रान्त (नियमित) परीक्षा तथा मिति २०७३/०६/०२ देखि २०७३/०६/१८ सम्म सञ्चालित सामाजिक कार्य विषयको स्नातक/स्नातकोत्तर तह दोस्रो/चौथो सेमेस्टरको सत्रान्त (नियमित/आँशिक) परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धित सबैलाई जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । प्रकाशित नतिजा केन्द्रीय क्याम्पसको सूचना पाटी तथा विश्वविद्यालयको वेवसाईट www.mwu.edu.np मा समेत हेर्न सकिने छ ।  

परीक्षाफल हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस