Transforming Rural Nepal through Community Based Model of Higher Education.

logo
 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • 08:00 - 16:30

 • Monday to Saturday

 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • 08:00 - 16:30

 • Monday to Saturday

शिक्षाशास्त्र संकायको नतिजा सम्बन्धी सूचना

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत स्नातक पाँचौं सेमेस्टरको परीक्षाको परिक्षाफल नियमित तथा आंशिक परिक्षाको परिक्षाफल  

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत स्नातक पाँचौं सेमेस्टरको परीक्षाको परिक्षाफल नियमित तथा आंशिक परिक्षाको परिक्षाफल