Transforming Rural Nepal through Community Based Model of Higher Education.

logo
 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • 08:00 - 16:30

 • Monday to Saturday

 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • 08:00 - 16:30

 • Monday to Saturday

परीक्षाफल प्रकाशित

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र  संकाय अन्तर्गत अन्तराष्ट्रिय सहयोग र विकास (MICD) कार्यक्रमको  पहिलो सेमेस्टरकोसत्रान्त परीक्षामा सम्मिलित नियमित  तर्फका विद्यार्थीहरुको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ।अनुत्तीर्ण परीक्षार्थीहरुले उत्तरपुस्तिकाको पुनर्योग गराउन चाहेमा प्रति विषय रु. २०० का दरले परीक्षाफल प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र  केन्द्रीय क्याम्पस वा अन्तराष्ट्रिय सहयोग र विकास (MICD)को कार्यालय मार्फत डिनको कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछन। प्रकाशित नतिजा केन्द्रीय क्याम्पसको सूचना पाटी तथा विश्वविद्यालयको वेवसाईट www.mwu.edu.np मा समेत हेर्न सकिने छ ।