Transforming Rural Nepal through Community Based Model of Higher Education.

logo
 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • 08:00 - 16:30

 • Monday to Saturday

 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • 08:00 - 16:30

 • Monday to Saturday

परीक्षाफल प्रकाशित

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि  संकाय अन्तर्गत मिति २०७३/१२/२७ देखि २०७३/०१/२४ सम्म सञ्चालित स्नातक तह पहिलो, तेश्रो,पाँचौं र  सातौँ सेमेष्टरको सत्रान्त (नियमित र आंशिक)  परीक्षा साथै २०७३ चैत्र २७ देखि २०७४/०१/०६ को सम्म सञ्चालित  BSC CSIT को पहिलो सेमेष्टरको सत्रान्त  परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धित सबैलाई जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । प्रकाशित नतिजा केन्द्रीय क्याम्पसको सूचना पाटी तथा विश्वविद्यालयको वेवसाईट www.mwu.edu.np मा समेत हेर्न सकिने छ ।   परीक्षाको परीक्षाफल हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस